Niressa AB   VD

Niressa AB är ett miljökonsultföretag som erbjuder tjänster inom avfall och energi. Vi har stor erfarenhet av föroreningsspridning i naturliga system, avfallsklassificering, platsundersökningar och lokalisering. Vi har haft många nationella och internationella projekt inom säkerhetsanalys och platsundersökning för underjordsförvaring av kärnavfall, klassificering av avfall så som förbränningsrester, recipientutredningar och kontrollprogram för deponier, mm.

Niressa AB
Östra Fyrby Tomtstugan 1
635 35 Stora Sundby
Sverige

Org.nr. 556801-7676
VAT. SE556801767601

Niressa AB är sedan många år en sammarbetspartner till Citres AB.

 

 

Tekn.Dr. Martin Löfgren

Email: martin.lofgren@niressa.se

Martin har under de senaste 20 åren forskat och bedrivit tekniskt konsultarbete, både nationellt och internationellt. Sedan tio år driver Martin konsultföretaget Niressa AB och sysslar med teknik- och miljöfrågor, främst inom avfall och energi. Typiska projekt har varit inom platsundersökningar och långsiktig säkerhetsanalys för kärnavfallsförvaring, arbete med energiaskor från avfallsförbränning, samt lokaliserings- och recipientfrågor i samband med deponier för kommunalt och industriellt avfall. Som grund för detta har Martin en civilingenjörsutbildning i kemiteknik med inriktning mot miljöskyddsteknik, samt en doktorsutbildning med inriktning på föroreningsspridning i naturliga geologiska system.

Styrelseordförande

Fil.mag. Ulrika Helde

Email: ulrika.helde@niressa.se

Styrelseledamot

Ingrid Elmsäter Löfgren

 


© Niressa, 2019